Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zagrożenia naturalne
Efekt kształcenia:
Student potrafi zanalizować powiązania między człowiekiem a środowiskiem oraz przygotować tekst zawierający omówienie tematu
Powiązania z EKK:
  • IT1A_U03
    potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
  • IT1A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić krótka prezentację poświęcona wynikom realizacji zadania inżynierskiego