Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kombinatoryka dla programistów
Efekt kształcenia:
Student definiuje i formułuje podstawowe własności pojęć kombinatorycznych
Powiązania z EKK:
  • IT1A_W01
    ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, obejmującej algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, niezbędne do opisu i analizy działania urządzeń technicznych, a także do podstawowych zjawisk fizycznych.
  • IT1A_W04
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w wybranych działach informatyki