Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Administracja Systemami Komputerowymi
Efekt kształcenia:
Student ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędnych do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych
Powiązania z EKK:
  • IT1A_W16
    ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędnych do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych