Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Administracja Systemami Komputerowymi
Efekt kształcenia:
Student ma elementarną wiedzę w zakresie podstawowych reguł bezpieczeństwa systemów komputerowych
Powiązania z EKK:
  • IT1A_W21
    ma elementarną wiedzę w zakresie podstawowych reguł bezpieczeństwa systemów komputerowych