Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska
Efekt kształcenia:
Potrafi zastosować akty prawne do zgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska.
Powiązania z EKK:
 • OS2A_U04
  Biegle wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim, z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi, potrzebną w ochronie środowiska.
 • OS2A_U06
  Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.
 • OS2A_U07
  Planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, pod kierunkiem opiekuna naukowego.
 • OS2A_U10
  Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.