Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Programowanie komunikacji sieciowej
Efekt kształcenia:
Zaprojektować i wykonać program w języku C realizujący zdalne wywołanie funkcji.
Powiązania z EKK:
  • IT1A_U01
    uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
  • IT1A_U08
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą