Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska
Efekt kształcenia:
Potrafi opracować raport środowiskowy z działalności danego przedsiębiorstwa w oparciu o obowiązujące akty prawne oraz zaprezentować podsumowanie wyników raportu.
Powiązania z EKK:
 • OS2A_U07
  Planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, pod kierunkiem opiekuna naukowego.
 • OS2A_U10
  Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.
 • OS2A_U12
  Wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych.
 • OS2A_U13
  Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi.