Dane EK modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska
Efekt kształcenia:
Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska.
Powiązania z EKK:
  • OS2A_K01
    Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
  • OS2A_K07
    Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i zna jej praktyczne zastosowania.