Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programowanie w środowisku .NET
Efekt kształcenia:
Student zna przegląd środowisk tworzenia kodu w NET
Powiązania z EKK:
  • IT1A_W05
    ma elementarną wiedzę w zakresie obowiązujących standardów opisu kodu