Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Invited lectures in Mathematical Geology
Efekt kształcenia:
potrafi planować i przeprowadzać symulacje numeryczne dla wybranego procesu fizycznego oraz weryfikować i interpretować uzyskane wyniki
Powiązania z EKK:
  • IT2A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać symulacje numeryczne dla wybranego procesu fizycznego oraz weryfikować i interpretować uzyskane wyniki