Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nonsationary data analysis
Efekt kształcenia:
Student zna teoretyczne podstawy zaawansowanych metod numerycznych.
Powiązania z EKK:
  • IT2A_W01
    ma pogłębioną wiedzę z zakresu statystycznej analizy danych i modelowania zależności pomiędzy danymi
  • IT2A_W04
    ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu odkrywania wiedzy oraz zaawansowanych metod analizy i modelowania danych
  • IT2A_W07
    ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat wybranych procesów fizycznych; zna wielkości fizyczne oraz rozumie prawa fizyczne opisujące dany proces