Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nonsationary data analysis
Efekt kształcenia:
Student potrafi dokonywać analizy przydatności poszczególnych metod numerycznych do rozwiązania postawionego problemu.
Powiązania z EKK:
  • IT2A_W05
    zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane idee i pojęcia związane z budową systemów równoległych i rozproszonych oraz narzędzia używane do ich tworzenia