Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Nonsationary data analysis
Efekt kształcenia:
Student potrafi dokonywać analizy własności danej metody numerycznej – jej błędu, zbieżności, stabilności.
Powiązania z EKK:
 • IT2A_U08
  potrafi planować i przeprowadzać symulacje numeryczne dla wybranego procesu fizycznego oraz weryfikować i interpretować uzyskane wyniki
 • IT2A_U09
  potrafi wykonać dokumentację dla złożonego zadania inżynierskiego oraz przygotować prezentację dotyczącą jego realizacji
 • IT2A_U11
  potrafi wykorzystać zaawansowane technniki i narzędzia do projektowania wybranych typów systemów informatycznych i ich składników oraz do tworzenia interfejsu użytkownika systemu informatycznego zgodnie z zadaną specyfikacją
 • IT2A_U19
  potrafi porozumiewać się w środowisku zawodowym, także w języku angielskim