Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Nonsationary data analysis
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykorzystać literaturę fachową przy realizacji swoich projektów.
Powiązania z EKK:
  • IT2A_K01
    rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych