Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej
Powiązania z EKK:
  • IT2A_W20
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej