Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
zna zasady dotyczące zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Powiązania z EKK:
  • IT2A_W21
    zna zasady dotyczące zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej