Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu metod pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych
Powiązania z EKK:
  • IT2A_U02
    potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu metod pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych
  • IT2A_U20
    potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim
  • IT2A_U21
    potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia