Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy równoległe i rozproszone
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane idee i pojęcia związane z systemami równoległymi i rozproszonymi, w tym rozproszonymi systemami operacyjnymi
Powiązania z EKK:
 • IT2A_W02
  zna podstawowe techniki, metody i narzędzia stosowane w zagadnieniach dotyczących analizy danych i modelowania ich zależności
 • IT2A_W05
  zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane idee i pojęcia związane z budową systemów równoległych i rozproszonych oraz narzędzia używane do ich tworzenia
 • IT2A_W06
  zna zasady projektowania systemów równoległych i rozproszonych oraz metody analizy poprawności ich działania i pomiaru wydajności
 • IT2A_W10
  zna wybrane cyfrowe interfejsy komunikacyjne i potrafi je scharakteryzować