Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy równoległe i rozproszone
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane narzędzia tworzenia systemów równoległych i rozproszonych
Powiązania z EKK:
  • IT2A_W05
    zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane idee i pojęcia związane z budową systemów równoległych i rozproszonych oraz narzędzia używane do ich tworzenia
  • IT2A_W10
    zna wybrane cyfrowe interfejsy komunikacyjne i potrafi je scharakteryzować