Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy równoległe i rozproszone
Efekt kształcenia:
Student zna zasady i metody przeprowadzania podstawowej analizy poprawności i wydajności systemów równoległych i rozproszonych
Powiązania z EKK:
  • IT2A_W02
    zna podstawowe techniki, metody i narzędzia stosowane w zagadnieniach dotyczących analizy danych i modelowania ich zależności
  • IT2A_W06
    zna zasady projektowania systemów równoległych i rozproszonych oraz metody analizy poprawności ich działania i pomiaru wydajności