Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Systemy równoległe i rozproszone
Efekt kształcenia:
Student umie tworzyć proste systemy równoległe i rozproszone w wybranych technikach oraz środowiskach tworzenia oprogramowania
Powiązania z EKK:
  • IT2A_U05
    potrafi ocenić przydatność modeli oraz metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania z zakresu analizy danych i wykorzystać je w nietypowych zastosowaniach
  • IT2A_U06
    potrafi realizować proste systemy równoległe i rozproszone wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie
  • IT2A_U09
    potrafi wykonać dokumentację dla złożonego zadania inżynierskiego oraz przygotować prezentację dotyczącą jego realizacji