Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Systemy Agentowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykorzystać podstawowe struktury systemów agentowych przy opisie prostych problemów przedstawionych w języku naturalnym
Powiązania z EKK:
  • IT2A_U17
    potrafi integrować wiedzę obejmującą budowę i działanie mikroprocesora/mikrokontrolera oraz wybrane algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów w celu wykorzystania jej w realizacji zadania inżynierskiego, zgodnie z zadaną specyfikacją