Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Systemy Agentowe
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe metody doboru parametrów dla systemów agentowych.
Powiązania z EKK:
  • IT2A_U09
    potrafi wykonać dokumentację dla złożonego zadania inżynierskiego oraz przygotować prezentację dotyczącą jego realizacji