Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Systemy Agentowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaproponować rozwiązanie dla problemu optymalizacyjnego.
Powiązania z EKK:
  • IT2A_U12
    potrafi wykorzystywać różne platformy programistyczne do tworzenia aplikacji internetowych, umie tworzyć skalowalne aplikacje internetowe
  • IT2A_U15
    potrafi określić przydatność i możliwość wykorzystania wybranego interfejsu komunikacyjnego do realizacji zadania inżynierskiego
  • IT2A_U16
    potrafi wykorzystać rożne narzędzia i techniki do programowania, sterowania oraz kontroli parametrów i trybów pracy wybranych urządzeń