Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bazy danych II
Efekt kształcenia:
Student powinien umieć optymalizować zapytania w języku SQL
Powiązania z EKK:
  • IT2A_U02
    potrafi przygotować i przedstawić prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu metod pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych
  • IT2A_U03
    potrafi samodzielnie dokonać analizy danych w aspekcie pozyskania wiedzy z danych wykorzystując do tego celu odpowiednie modele analityczne i symulacyjne oraz wybrane pakiety obliczeniowe