Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bazy danych II
Efekt kształcenia:
Student powinien umieć konstruować, realizować i konfigurować rozproszone systemy bazodanowe
Powiązania z EKK:
  • IT2A_U05
    potrafi ocenić przydatność modeli oraz metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania z zakresu analizy danych i wykorzystać je w nietypowych zastosowaniach
  • IT2A_U11
    potrafi wykorzystać zaawansowane technniki i narzędzia do projektowania wybranych typów systemów informatycznych i ich składników oraz do tworzenia interfejsu użytkownika systemu informatycznego zgodnie z zadaną specyfikacją