Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bazy danych II
Efekt kształcenia:
Student potrafi projektować i tworzyć proste i złożone systemy bazodanowe
Powiązania z EKK:
  • IT2A_U11
    potrafi wykorzystać zaawansowane technniki i narzędzia do projektowania wybranych typów systemów informatycznych i ich składników oraz do tworzenia interfejsu użytkownika systemu informatycznego zgodnie z zadaną specyfikacją