Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nowoczesne metody tworzenia aplikacji webowych i hybrydowych
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu odkrywania wiedzy oraz zaawansowanych metod modelowania danych w języku VRML/X3D
Powiązania z EKK:
  • IT2A_W04
    ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu odkrywania wiedzy oraz zaawansowanych metod analizy i modelowania danych