Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nowoczesne metody tworzenia aplikacji webowych i hybrydowych
Efekt kształcenia:
Student ma szczegółową wiedzę obejmującą znajomość metod, technik i narzędzi wykorzystywanych do tworzenia interfejsu użytkownika w języku VRML/X3D
Powiązania z EKK:
  • IT2A_W15
    ma szczegółową wiedzę obejmującą znajomość metod, technik i narzędzi wykorzystywanych do tworzenia interfejsu użytkownika systemów informatycznych