Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Nowoczesne metody tworzenia aplikacji webowych i hybrydowych
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykorzystywać różne platformy programistyczne do tworzenia aplikacji internetowych, umie tworzyć skalowalne aplikacje internetowe z wykorzystaniem języka VRML/X3D
Powiązania z EKK:
  • IT2A_U12
    potrafi wykorzystywać różne platformy programistyczne do tworzenia aplikacji internetowych, umie tworzyć skalowalne aplikacje internetowe