Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Prawo i organizacja przedsiębiorstw
Efekt kształcenia:
Potrafi wskazać, jakie są podstawy i warunki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, jakie są ryzyka prawne związane z działalnością gospodarczą; zna zasady dotyczące tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
Powiązania z EKK:
  • IT2A_W22
    zna zasady dotyczące tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości