Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Prawo i organizacja przedsiębiorstw
Efekt kształcenia:
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej wie, jakie są sposoby ochrony prawnej własności intelektualnej, wie, jakie jest znaczenie prawno- gospodarcze ochrony własności intelektualnej
Powiązania z EKK:
  • IT2A_W20
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej