Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Prawo i organizacja przedsiębiorstw
Efekt kształcenia:
Zdefiniować i opisać przedsiębiorstwo i jego otoczenie, klasyfikować i opisać funkcje zarządzania oraz struktury organizacyjne
Powiązania z EKK:
  • IT2A_W18
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz zna sposoby ich uwzględnienia w praktyce inżynierskiej
  • IT2A_W22
    zna zasady dotyczące tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości