Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Biotechnologia w ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Student potrafi wyjaśnić najważniejsze procesy biotechnologiczne w ochronie środowiska.
Powiązania z EKK:
 • OS2A_W03
  Ma pogłębioną wiedzę z biologii, biochemii, biotechnologii niezbędną do rozwiązywania problemów z zakresu ochrony srodowiska.
 • OS2A_W11
  Ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie nauk biologicznych.
 • OS2A_U02
  Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk biologicznych, przydatne w ochronie środowiska.
 • OS2A_U06
  Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.