Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Biotechnologia w ochronie środowiska
Efekt kształcenia:
Student potrafi opracować zagadnienie na podstawie danych literaturowych.
Powiązania z EKK:
 • OS2A_W03
  Ma pogłębioną wiedzę z biologii, biochemii, biotechnologii niezbędną do rozwiązywania problemów z zakresu ochrony srodowiska.
 • OS2A_U04
  Biegle wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim, z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi, potrzebną w ochronie środowiska.
 • OS2A_U05
  Czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim.
 • OS2A_U06
  Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.
 • OS2A_U11
  Wykazuje umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej.
 • OS2A_U12
  Wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych.
 • OS2A_U13
  Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi.