Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Magnetyczny rezonans jądrowy w geofizyce
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie podstawowe zjawiska fizyczne związane z polem magnetycznym, własnościami magnetycznymi skał i minerałów
Powiązania z EKK:
  • GF1A_W01
    Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych
  • GF1A_W02
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych
  • GF1A_W03
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstaw metod geofizycznych