Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Matematyka II
Efekt kształcenia:
Student umie stosować rachunek całkowy i szeregi do zagadnień fizycznych i nauk technicznych
Powiązania z EKK:
  • GF1A_W01
    Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych
  • GF1A_W12
    Rozumie interdyscyplinarny charakter nauk matematyczno-przyrodniczych
  • GF1A_U01
    Posługując się zdobytą wiedzą z matematyki, fizyki, chemii i statystyki potrafi zastosować ją do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich i opisu zjawisk fizycznych z zakresu nauk przyrodniczych