Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Matematyka II
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania i uzupełniania wiedzy w oparciu o literaturę oraz rozwiązywanie zadań
Powiązania z EKK:
 • GF1A_U03
  Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie
 • GF1A_U09
  Potrafi korzystać z materiałów źródłowych pochodzących z innych niż geofizyka dziedzin nauki
 • GF1A_U22
  Ma umiejętność samokształcenia się i podnoszenia kwalifikacji
 • GF1A_K02
  Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową
 • GF1A_K03
  Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważność i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie