Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ochrona radiologiczna
Efekt kształcenia:
Rozumie podstawowy fizyczne działania detektorów i dozymetrów promieniowania jonizującego
Powiązania z EKK:
 • GF1A_W04
  Rozumie podstawowe zjawiska fizyczne wykorzystywane podczas wykonywania pomiarów terenowych i laboratoryjnych
 • GF1A_U05
  Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową podczas badań terenowych i laboratoryjnych
 • GF1A_U06
  Posiada umiejętność zastosowania podstawowych technik badawczych w pracach inżynierskich
 • GF1A_U09
  Potrafi korzystać z materiałów źródłowych pochodzących z innych niż geofizyka dziedzin nauki