Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
GPR invertigation on engineering problems
Efekt kształcenia:
Potrafi zastosować metody grawimetryczną i magnetyczną w prospekcji geologicznej.
Powiązania z EKK:
  • GF1A_U02
    Potrafi przeprowadzić prostą analizę i wnioskowanie statystyczne
  • GF1A_U05
    Posiada umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową podczas badań terenowych i laboratoryjnych
  • GF1A_U12
    Na podstawie wyników badań geofizycznych i materiałów pochodzących z różnych źródeł potrafi konstruować proste modele budowy ośrodka skalnego