Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Własności minerałów ilastych
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę dotyczącą sposobów klasyfikacji minerałów ilastych.
Powiązania z EKK:
  • GF1A_W03
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstaw metod geofizycznych
  • GF1A_W12
    Rozumie interdyscyplinarny charakter nauk matematyczno-przyrodniczych