Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geochemia naftowa
Efekt kształcenia:
ma podstawową wiedzę w zakresie geochemii naftowej
Powiązania z EKK:
  • GF1A_W02
    Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych
  • GF1A_W12
    Rozumie interdyscyplinarny charakter nauk matematyczno-przyrodniczych