Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geochemia naftowa
Efekt kształcenia:
ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy poprzez pozyskiwanie informacji z literatury i Internetu w zakresie geochemii naftowej
Powiązania z EKK:
  • GF1A_U03
    Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie