Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody radarowe
Efekt kształcenia:
Zna podstawy teorii anten ze szczególnym uwzględnieniem georadarowych systemów nadawczo-odbiorczych.
Powiązania z EKK:
  • GF1A_W04
    Rozumie podstawowe zjawiska fizyczne wykorzystywane podczas wykonywania pomiarów terenowych i laboratoryjnych
  • GF1A_U03
    Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie