Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody radarowe
Efekt kształcenia:
Potrafi przeprowadzić wstępne przetwarzanie cyfrowych danych georadarowych, w wybranych systemach komputerowych.
Powiązania z EKK:
  • GF1A_W09
    Zna i rozumie podstawy matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do przetwarzania i interpretacji danych
  • GF1A_U14
    Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego przetwarzania danych