Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wstęp do metod matematycznych w fizyce
Efekt kształcenia:
umie rozwiązywać podstawowe trzy typy równań różniczkowych cząstkowych opisujących zjawiska fizyczne
Powiązania z EKK:
 • GF1A_W01
  Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych
 • GF1A_W12
  Rozumie interdyscyplinarny charakter nauk matematyczno-przyrodniczych
 • GF1A_U01
  Posługując się zdobytą wiedzą z matematyki, fizyki, chemii i statystyki potrafi zastosować ją do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich i opisu zjawisk fizycznych z zakresu nauk przyrodniczych
 • GF1A_U03
  Uzupełnia wiedzę, potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz źródeł elektronicznych wyciągać wnioski i formułować opinie