Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przetwarzanie i interpretacja geofizyki otworowej
Efekt kształcenia:
Potrafi w sposób kompetentny i odpowiedzialny określić ważności i kolejność wykonywanych zadań w realizowanym projekcie
Powiązania z EKK:
  • GF2A_U14
    Jest przygotowany do podjęcia pracy wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość zagadnień geofizyki ogólnej i stosowanej na poziomie podstawowej wiedzy i umiejętności inżynierskich, w szczególności w przedsiębiorstwach geofizycznych, górniczych i geologicznych