Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mineralogia w ochronie zabytków
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę dotyczącą historii stosowania kamienia w budownictwie i jego proweniencji
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W04
    ma szczegółową wiedzę w zakresie biotechnologii, budownictwa, energetyki, elektrotechniki, kartografii, górnictwa, geologii inżynierskiej, geotechniki, informatyki, inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej, technologii chemicznej , mechaniki płynów