Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mineralogia w ochronie zabytków
Efekt kształcenia:
Student potrafi scharakteryzować wybrane kamienie budowlane i naturalne procesy wietrzeniowe jakim podlegają
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W04
    ma szczegółową wiedzę w zakresie biotechnologii, budownictwa, energetyki, elektrotechniki, kartografii, górnictwa, geologii inżynierskiej, geotechniki, informatyki, inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej, technologii chemicznej , mechaniki płynów