Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Mineralogia w ochronie zabytków
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role